Ámbito Social

Xa tendes dispoñible o Tema 1 : A TERRA I, no vínculo de Escola para Adultos.

Os que non entregastes o esquema, recollereinos o Martes  19 de Xuño.

Moito ánimo.

Un saúdo, Andrea.

Obxectivos do PRAE

Os obxectivos que se queren acadar con este programa van en función das actividades que se impartirán ao longo dos tres meses de duración.

En xeral as repercusións das actividades a nivel global poderían ser:

 • Motivar ao alumnado na materia que se está a impartir.
 • Mellorar o vocabulario e compresión lectora.
 • Establecer horarios dedicados ao estudo.
 • Menor absentismo escolar e reducir o abandono escolar.
 • Preparar ao alumnado maior de 18 anos para obter o título de Educación Secundaria Obrigatoria.
 • Ampliar os recursos e traballar habilidades sociais.
 • Mellorar a relación do alumnado-familia.
 • Coñecer o abano de posibilidades académicas e formativas, tanto a nivel formal como non formal.
 • Traballar coas novas tecnoloxías co obxectivo de obter unha aprendizaxe significativa, autónoma e responsable.
 • Recuperar a ilusión por formarse para poder optar a máis saídas profesionais.
 • Adaptar as diferentes áreas aos distintos modelos ou estilos de aprendizaxe, é dicir, unha aprendizaxe inclusiva.

 

 

Anuncio publicitario

Programa de Redución do Abandono Escolar

Programa de prevención e redución do abandono escolar no Concello de Moraña.

A idea de levar a cabo esta proposta xorde da necesidade real que existe de ofrecerlle á mocidade do concello de Moraña un reforzo educativo para acadar os obxectivos mínimos dos seus estudos formais, e tamén para aqueles que no seu día non obtiveron o título de Educación Secundaria Obrigatoria.

Outro obxectivo deste programa é traballar co alumnado de 3º e 4º de ESO que presente dificultades no estudo, na comprensión e redación.

As actividades propostas estan encamiñadas a previr a redución do abandono escolar, así como traballar aspectos importantes para o alumnado destinatario para que poidan obter o título de Educación Secundaria.